გაფართოებული ძებნა

ხახვი

Image

ხახვი

ტრადუციულად, ჩვენში ხავი იწარმოება ჭილის დარგვით, ხახვის საწარმოებლად ეს პროცესი რა თქმა უნდა შრომატევადია და დამატრებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურმა 2011 წელს მოაწყო საჩვენებელი ნაკვეთი, სადაც გამოყენებული იყო ახალი ტექნოლოგია ხახვის წარმოებისთვის. ნაკვეთი შეირჩა სოფელ წნისში. ტექნოლოგია ითვალისწინებდა პირდაპირ ხახვის თევას სპეციალური სათესით, რაც გამოთესვას ახდენს ზუსტად, მცენარეთა შორის მანძილების დაცვით. ტექნოლოგია ითვალისწინებდა აგერთვე ჰერბიციდების და სხვა პესტიციდების დროულად გამოყენებას, მცენარის შესაბამისად გამოკვებას და აგრეთვე მორწყვას დაწვიმებით, აღნიშნულ ნაკვეთზე გამოიცადა ხახვის რამოდენიმე ჯიში:,,მანასი", ,,ეგზაქტა", ,,დაიტონა", ,,ტეტონი". ეს ტექნოლოგია ფერმერებს აძლევს საშუალებას გამორიცხონ ხელით შრომა. აღსანიშნავია, რომ ეს ჯიშები გამოირჩევა ძალიან მაღალი მოსავლიანობით, ჰექტარზე საშუალოდ 80 ტონა.

 
Copyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.