გაფართოებული ძებნა

იონჯა

Image

იონჯა

იონჯა ნაკლებად გავრცელებული კულტურაა სამცხე-ჯავახეთში, იონჯის პოპულარიზაციის მიზნით, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურმა მოაწყო საჩვენებელი ნაკვეთები სოფელ ანდაში, ნაქალაქევში, ფიაში, საძელში, პამაჯში, უდეში, ზანავში. აღნიშნულ სოფლებში ფერმერებმა 2008 წელს დათესეს იონჯა, რომლის საშუალო მოსავალიანობამ შადგინა 7-8 ტონა ჰექტარზე.იონჯა იძლევა სამ მოსავლს ჩვენს რეგიონში, კახეთში კი - ხუთს, იგი ხელს უწყობს პირუტყვის წონამატის და წველადობის ზრდას.

 
Copyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.