გაფართოებული ძებნა


პამიდორის თესლი ''ელეგრო"

ფასი : 50 ლარი
ჯგუფი : ბოსტნეულის თესლი
ქვეყანა :
ზომა :
ახალი, დაბალი მოზარდი, საშუალოდ საადრეო ჰიბრიდი. მცენარე არის მძლავრი, კარგად იცავს ნაყოფს მზის სხივებით დამწვრობისაგან. ინვითარებს 170-220 გრ წონის შესანიშნავ, მკვრი ნაყოფს. ჰიბრიდი გამოირჩევა სტაბილურად მაღალი მოსავლიანობით. მდგრადია ვერტიცილიოზის, ფუზარიოზის, თამბაქოს მოზაიკის ვირუსისადმი. მოჰყავთ როგორც ღია გრუნტში, ასევე სათბურებში.
უკანCopyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.