გაფართოებული ძებნა

სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური

ა(ა)იპ ,,სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური" დაფუძნდა 2007 წლის 2 თებერვალს ,,ქეა საერთაშორისო კავკასიაში'' ხელშეწყობით, ,,საარსებო საშუალებების მდგრადი განვითარებისა და რეგიონალური დაგეგმარების პროექტის (SLAR) ფარგლებში დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტის (DFID) დაფინანსებით.

,,სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური''-ს მიზანია კონსულტაციების მიწოდების გზით ხელი შეუწყოს ფერმერების ცოდნის დონის ამაღლებას, მათი შემოსავლების ზრდას და სოციალური პრობლემების შემცირებას, სოფლის მეურნეობის განვითარებას.

ორგნიზაციაში მუშაობენ პროფესიონალი აგრონომები, ვეტერინარები, ეკონომოსტები, სოციალური მუშაკები.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ რჩევები სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა საკითხებზე, აგრეთვე გაეცნონ თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიებს, რომლებსაც ,,სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური" იყენებს საკუთარ საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე და გაიარონ სწავლების კურსი სხვდასხვა მიმართულებებით. (იხ. ,,ტრეინინგები'')

ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს მრავალი პროექტი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით (იხ.პროექტები).

 

 
Copyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.