გაფართოებული ძებნა

ტექნიკით მომსახურება

  •   კარტოფილის თესვა
  • კარტოფილის ამოღება
  • ნაკვეთის დამუშავება პესტიციდებით
  • მარცვლოვანი კულტურების თესვა
  • მრავალწლიანი ბალახების თესვა
  • თივის მოფოცხვა
  • ფრეზირება
  • ხვნა
  • წვეთოვანი სისტემის დაგეგმვა-მოწყობა
Copyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.