გაფართოებული ძებნა

პროექტები

პროექტის/პროგრამის სახელი დაწყების და დასრულების თარიღი პროექტის/პროგრამის აღწერილობა სამოქმედო არეალი
ქეა საერთაშორისო კავკასიაში „SLAR" პროექტი
06.2007
12.2008

თემის მობლიზაცია (მცირე და დიდი ბიზნესგრანტები, ინფრასტრუქტურული გრანტები)

იურიდიული კონსულტაცია

კონსულტაცია სოფლის მეურნეობაში (მეცხოველეობა, მემცენარეობა, მეფუტკრეობა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა)

სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა

ტრეინინგები სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა საკითხებზე
ბორჯომის, ახალციხის, ადიგენის, ასპინძის მუნიციპალიტეტები

ტრეინინგები

Training in Livestock Breading, Feeding, and Disease control for Famers in the Zone of the Georgian – Ossetian Conflict end Adjacent areas

OSCE

07.2007

08.2007

შინაური ცხოველების კვება და საკვების წარმოება

მრპ დაავადებები და მათთან ბრძოლის ხერხები

აგრობიზნესი

ვეტერინარია
შიდა ქართლი (კონფლიქტური ზონის ფერმერები)

,,For monitoring of potato distribution end famer training”

The international relif end develofment (the ,,IRD'')
05.2009

კარტოფილის დისტრიბუციის მონიტორინგი

ტრეინინგი ,,საპროდუქტე კარტოფილის წარმოება''

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

,,მეწისქვილეები"

კვლევა

,,მერსი ქორფს''-ი

06.2010-07.2010

11.2010-11.2011

ჩატარდეს კვლევა და გამოვლინდეს წისქვილის მეპატრონეები, სადაც შესაძლებელი იქნება კომბინირებული საკვების წარმოების ცენტრების ჩამოყალიბება.

კითხვერის შემუშავება

სამოქმედო არეალის თვითოეულ სოფელში 1-2 მეწისქვილის და 10 ფემერის გამოკითხვა.

კონტაქტის დამყარება ალიანსის მიერ მოძიებულ მეწისქვილეებთან

ტრეინინგის ჩატარება კონბინირებული საკვების წარმოებაზე

1 ტონა კონბინირებული საკვების დამზადებისთვის საჭირო დანამატებთ უზრუნველყოფა

პოსტერების დამზადება

საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება

მონიტორიგი

ახალციხე

სოფ. წყალთბილა, აგარა, აწყური, ურაველი, ვალე

ადიგენი

სოფ. უდე, არალი, ვარხანი, ჭეჭლა, ზანავი

ასპინძა

სოფ. მირაშხანი, ნაქალაქევი, ტოლოში, ორგორა, ხიზაბავრა

,,ეკოლოგიურად უსაფრთხო საძოვრები''

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

01.2010-30.2011

თემის ცნობიერების ამაღლება ტრეინინგებით:

ეკოლოგიური წონასწორობა

გაუდაბნოება

ნიადაგის დეგრადაცია და მასთან ბრძოლის ხერხები

საძოვრების გაუმჯობესების ტექნოლოგიები

საძოვრების მართვაd მათიეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საძოვრების დათესვა ინოვაციური ტექნოლოგიის ე.წ ,,ოვერსიდერის'' გამოყენებით

სასარგებლო ენტემოფაგებისა და ფლორითვის რეზერვაციების შექმნა

ადიგენი

სოფ.შოლავერი

ახალციხე

სოფ. წნისი

ასპინძა

სოფ. რუსთავი

ტრეინინგები

,,მესაქონლეობის განვითარება''

World Vizion

07.2010-09.2010

მრპ დაავადებები და მასთან ბრძოლის ხერხები

მრპ კვება და (ხელოვნური განაყოფიერება)

სამცხე-ჯავახეთი

ტრეინინგები

,,სათემო ინიციატივების გაძლიერება სიღარიბის შესამცირებლად საქართველოს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში''

,,ქეა საერთაშორისო კავკასიაში''
08.2010-10.2010

მრპ დაავადებები და მასთან ბრძოლის ხერხები

მეფუტკრეობა

მეხილეობა

კარტოფილის მოყვანა

მებოსტნეობა და სასათბურე მეურნეობა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სავანეთის რეგიონი

 

ცაგერი და ლენტეხი

,,სოციალური მეწარმეობის განვითარება საქართველოში''

 

ფონდი ,,EED''
08.2010-08.2011 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მომსახურება ტრაქტორით

ადიგენი

სოფ. უდე, არალი

სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა

 

,,დემოკრატიის მხარდაჭერისკურსდამთავრებულთა პროგრამა''
09.2011-10.2012

ხახვი

კარტოფილი

სტაფილო

ჭარხალი

ახალციხე

სოფ .წნისიCopyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.