გაფართოებული ძებნა


News image
სადემონსტრაციო ნაკვეთი 2015
თარიღი 12/03/2015

სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურმა ტრადიცია არც 2015 წელს დაარღვია, სოფელ წნისში აწყობს სადემონსტრაციო ნაკვეთებს, სადაც გამოიცდება სხადასხვა კულტურების ხახვის, კარტოფილის, პომიდორის, კიტრის, წიწაკის ახალი ჯიშები. რათა დაინტერესებულ ფერმერებს ჰქონდეთ საშუალება გაეცნონ ამ კულტურების მოყვანის და მოვლის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

უკანCopyright © 2013, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური


ვებ-გვერდის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებით. შინაარსზე პასუხს აგებს შპს „სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური“ და შესაძლოა ის არ ასახავდეს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ მთავრობის მოსაზრებებს.